Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Април 2019

Традиционална годишња kонференција „Веком & пријатељи“ је одржана 23. априла 2019. године у Београ...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржана четрнаеста с...

Ученици Средње грађевинско - геодетске школе у Тузли су 18. априла 2019. године посјетили Федералну ...

Осамнаести састанак националних координатора ИМПУЛС пројекта је одржан у Скопљу, Сјеверна...

Са задовољством обавјештавамо све кориснике геодетских и катастарских података Федералне...

Rадионица у оквиру ЦИЛАП пројекта на тему "Подршка развоју геодетске инфраструктуре" је одржана ...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 2.до 04.04.2019.године у Мостару је...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан састанак са п...