Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Март 2019

Годишња конференција Свјетске Банке „Ланд анд Повертy 2019“(Земљиште и сиромаштво), под радним на...

Радионица ИМПУЛС пројекта на тему уређивања метаподатака је одржана у Сарајеву 28. марта 2019....

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у склопу својих надлежности започел...

Na osnovu člana 32. stav (1) i člana 34. stav (2). Zakona o premjeru i katastru nekretnina, („Službeni list SR BiH“ br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90 i „Službeni list...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Заједничка сједница надлежних комисија за границу БиХ и Црне Горе, с циљем наставка активности...

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у оквиру Шведског донаторског проје...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka...

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ (РЕРП) и уз подршку...

Завршна радионица СПАТИАЛ РЕГИОН пројекта на тему „Будућа сарадња и стратешко планирање“ је...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан састанак са п...

Завршни састанак у оквиру наџорне мисије Свјетске Банке те донаторски координациони састанак...