Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Фебруар 2019

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан састанак са п...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 20. фебруара 2019. годин...

Poštovani korisnici FBIHPOS mreže GNSS permanentnih stanica,

Директор Федералног завода за статистику доц.др Емир Кремић, заједно са сарадницима је посјетио...

У Требињу је 31. 1. 2019. године одржан редовни годишњи састанак Управног одбора пројекта „Изградња...