Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јануар 2019

У Требињу је 31. јануара 2019. године извршено потписивање Уговора након проведених поступака...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и струч...

У просторијама Опћине Илиџа је 22.01.2019. године одржана завршна презентација пројекта успоставе...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Na temelju članka 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina („Službeni list SR BiH, broj: 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90“) i članka 44. stavak 3. Uredbe o izlaganju na...

Састанак националних координатора ИМПУЛС пројекта је одржан од 16.01. до 17.01. 2019. у Гäвлеу,...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 16. јануара 2019. године ...

Na temelju člana 71. Zakona o premjeru i katastru nekretnina (“Službeni list SRBiH, broj 22/84, 12/87, 26/90 i 36/90” i “Službeni list RBiH 4/93 i 13/94”) i članka...