Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2018

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 28. септембра 2018. године ...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић посјетио је 26...

У Тузланском кантону је 25. септембра године одржан семинар под називом “Пројекти земљишне...

У раздобљу од 17. – 21. септембра 2018. године запосленик Федералне управе за геодетске и имовинско-п...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, господин Жељко Обрадовић пос...

Државне комисије за границе Босне и Херцеговине и Црне Горе одржале су 18. и 19. септембра 2018....

Радионица за руководиоце земљишнокњижних уреда/земљишнокњижне референте у Федерацији БиХ који...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је ове седмице извршена...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 13. септембра 2018. годи...

У раздобљу од 10. – 12. септембра 2018. године ђелатници Федералне управе за геодетске и имовинско-пр...

У Унско-санском кантону је дана 11. септембра 2018. године одржан семинар под називом “Пројекти зем...

Први „Дан Инфраструктуре Просторних Података Федерације Босне и Херцеговине“ је одржан у...

У оквиру пројекта “Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у...

У Мостару је 5. септембра 2018. године одржана дванаеста сједница Вијећа за инфраструктуру...

Национална радионица ИМПУЛС пројекта на тему „Модел дијељења података“ је одржана у Мостару...