Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Август 2018

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове организира „Дан Инфраструктуре прост...

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове у сарадњи са осталим катастарским и ка...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је дана 23. аугуста 2018. го...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове господин Жељко Обрадовић је п...