Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Март 2018

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је одржан састанак на к...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је дана 28. марта 2018. годи...

Радионица на тему „Улога и надлежности институција које координирају успоставу...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 28. марта 2018. године ор...

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ), Републичке управе...

U okviru planiranih aktivnosti Švedskog donatorskog projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH- CILAP, u prostorijama Općine Kalesija je 22....

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 22. марта 2018. године одрж...

У Мостару је у периоду од 5. до 7. марта 2018. године одржана радионица у оквиру прве компоненте...

Ученици првог и другог разреда средње Техничке школе Брчко (геодетски техничари) су 7. марта 2018....

У Сарајеву је у периоду од 26. до 28. фебруара 2018. године одржана радионица у оквиру компоненте 3...