Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Децембар 2017

У Општини Стари Град је 19. 12. 2017. године одржан радни састанак на којем су присуствовали...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 14. децембра 2017. године о...

Конференција на тему „Пут к равноправности жена и мушкараца у земљишној администрацији у БиХ“,...

У хотелу Мостар у Мостару је 7. и 8. 12. 2017. године одржана радионица за руководиоце земљишнокњижних...

Дана 4.12.2017. године одржан је радни састанак у општини Бреза. Састанку су присуствовали...

Поштовани корисници katastar.baпортала,

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao jedna od institucija koja implementira Projekat registracije nekretnina, je iznenađena objavom članka pod...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 4. 12. 2017. године одржан је...