Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јули 2017

Током четврте седмице јула настављене су обуке корисника регистра цијена некретнина, и то 24. 7....

Током јула одржане су обуке корисника регистра цијена некретнина, и то 18. 7. 2017. године у Општини...

У циљу наставка успјешне сарадње и реализације активности 3. компоненте ЦИЛАП пројекта –...

Седма сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ одржана је у просторијама...