Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јуни 2017

У оквиру ИМПУЛС пројекта планирано је одржавање националних радионица које се организују за...

Геодетско друштво Херцег-Босне на Купресу је одржало годишњу скупштину. На скупштини су учество...

Делегација Централне изборне комисијеБосне и Херцеговине, предвођена предсједницом гђом...

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ и уз подршку...

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ и уз подршку...

У складу с годишњим планом и програмом ЦИЛАП пројекта (Изградња капацитета за унапређење...

Редовна Годишња регионална конференција о катастру и инфраструктури просторних података...

Годишња конференција Међународне организације геодета (International Federation of Surveyors – FIG) одржана је у...