Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Април 2017

У организацији Холандског катастра представници катастарских и картографских агенција...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 25. априла 2017. године о...

У сврху реализације VII фазе Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ, у просторијама Фе...

У оквиру имплементације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ и уз подршку...

У сврху реализације VII фазе Пројекта регистрације некретнина у Федерацији БиХ, у просторијама Фе...

У просторијама Општине Тешањ, 19. 4. 2017. године, одржан је састанак у циљу наставка успјешне...

Редовни тромјесечни састанак националних координатора и Управног одбора ИМПУЛС пројекта...