Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јули 2016

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић и помоћник ди...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове Жељко Обрадовић посјетио је 6....

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић посјетио је 5....

У Зеници, у хотелу „Зеница“, је у периоду од 30. до 1. 7. 2016. године одржана презентација Пројекта...

У сврху заједничке имплементације Пројекта израде адресног регистра општине Љубушки и...