Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јануар 2016

У Бањалуци је 29. 1. 2016. године службено усвојен текст Усаглашеног пројекта мреже нивелмана високе...

У Бањалуци је 28. и 29. 1. 2016. године одржан редовни састанак Управног одбора пројекта ЦИЛАП и...

У Орашју је 22. јануара 2016. године одржан заједнички састанак представника Федералног...

У Тузли је, у просторијама општинске зграде, одржан састанак директора Федералне управе за...

Успјешна имплементација Пројекта регистрације некретнина препозната и од...

Реализација пилот-пројекта дигиталног архива у општини Градачац – општинској Служби за геодетс...

У складу с планираним активностима ЦИЛАП пројекта у Сарајеву је 12. јануара 2016. године одржана...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове данас су потписани угов...

Влада Федерације БиХ је на сједници одржаној 23. 12. 2015. године усвојила текст Нацрта закона о...