Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2015

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове и Министарство правде ФБиХ одржали су ...

У склопу регионалног ИМПУЛС пројекта у Будви, Црна Гора, је у периоду од 21. до 24. 9. 2015. године...

У Будви, Црна Гора, 24. септембра 2015. године одржана је редовна сједница Управног одбора пројекта...

Projekt je veoma važan za uspostavu održivog sustava registracije nekretnina s usklađenim katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama, kao i pružanja pouzdanih i...

У организацији ЦИЛАП (Capacity Building for Improvement of Land Administration and Procedures in BiH) пројекта 15. и 16. септембра 2015....

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржан је састанак дире...

У оквиру ЦИЛАП (Capacity Building for Impovement of Land Administration in BiH) пројекта делегација БиХ је од 2. до 4. септембра...