Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Март 2015

У оквиру ИМПУЛС пројекта у Бањалуци су у периоду од 24. до 26. марта одржане радионице за радне...

У склопу ИМПУЛС пројекта у Сарајеву су у периоду од 24. до 25. марта 2015. године одржане радионице за...

У оквиру пројекта „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура –...

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ), директор Жељко Обра...

У Лексикографском заводу „Мирослав Крлежа“ у Загребу одржана је промоција књиге „Херцеговина...

У склопу компоненте 5, односно поткомпоненте која се односи на процјену вриједности некретнина,...

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта, у Бањалуци је 5. 3. 2015. године одржан округли...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Жељко Обрадовић и помоћник ди...

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове (ФГУ) данас је у Сарајев...

Rezultati testiranja i prijedlog liste kandidata za poziciju privremenog zemljišnoknjižnog referenta

У периоду од 23. до 27. 2. 2015. године у оквиру ЦИЛАП пројекта – Успостављање система дигиталног...