Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Фебруар 2015

У Сарајеву је у периоду од 17. до 19. фебруара 2015. године одржана едукација на којој су учествовали...

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 16. до 20. фебруара 2015. године у  ...

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта у периоду од 16. до 19. фебруара 2015. године у...

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне (ФГУ) послове ће се 5. 3. 2015. године...

У склопу ИМПУЛС пројекта у Гавлеу, Шведска, је у периоду од 16. до 19. фебруара 2015. године одржана...

Како би се извршила анализа правног оквира, са посебним освртом на доношење других прописа, као...

У складу са годишњим планом активности ЦИЛАП пројекта, у Бањој Луци је од 2. до 5. фебруара 2015....

У складу са годишњим планом активности ЦИЛАП пројекта, у Тешњу је 3. 2. 2015. године одржан семинар...