Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Децембар 2014

У склопу ИМПУЛС пројекта у периоду од 15. до 18. децембра 2014. године у Београду, Република Србија, су...

Direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove Željko Obradović je sa svojim pomoćnicima Antonijom Sikimić i Nedžadom Pašalićem posjetio opštinu...

У склопу планираних активности и радионице ЦИЛАП пројекта, у оквиру поткомпоненте 5.2. Изградња...

У Скопју је у периоду од 2. до 4. 12. 2014. године у склопу Импулс пројекта одржан семинар о адресном...

У Требињу је 4. 12. 2014. године одржана сједница Управног одбора ЦИЛАП пројекта. На сједници је...

У склопу ИМПУЛС пројекта у периоду од 1. до 4. децембра 2014. године у Београду, Република Србија, је...