Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Октобар 2014

У оквиру шведског пројекта ЦИЛАП у периоду од 27. до 29. октобра 2014. године на Јахорини је одржана...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 27. 10. 2014. године изврш...

У оквиру ЦИЛАП пројекта Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације у Босни и...

Редовни годишњи састанак руководства ЦИЛАП пројекта и руководиоца радних група одржан је на...

Влада ФБиХ је на сједници одржаној 8. 10. 2014. године, на приједлог Федералне управе за геодетске и...

Јесенски пленарни састанак мреже Еурогеографикса (EuroGeographicsa) за размјену знања из области катаст...

У Бечу, Република Аустрија, је 16. и 17. 10. 2014. године одржана WPLA радионица под називом „Инфраструкту...

У Загребу (Република Хрватска) је 14. октобра 2014. године, у просторијама Државне геодетске управе...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне односе потписани су први уговор...

У складу са планираним активностима ЦИЛАП пројекта, а у сарадњи с норвешким пројектом, у периоду...

У главном граду Молдавије Кишињеву је од 28. до 30. септембра одржана редовна годишња скупштина...

Radionica održana u razdoblju od 15. do 19. rujna 2014. godine   u Piranu, Slovenija, je četvrta radionica u okviru potkomponente „Izučavanje procjene vrijednosti...