Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Септембар 2014

Постављањем плочице са кућним бројем на зграду Општине Читлук, 26. септембра 2014. године,...

У Сарајеву су 25. 9. 2014. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне пос...

У периоду од 28. до 30. 9. 2014. године у главном граду Молдавије Кишињеву одржаће се редовна Генерална...

У Бања Луци је 23. 9. 2014. године, у просторијама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне п...

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Жељко Обрадовић је 22. 9. 2014. г...

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 22. 9. 2014. године изврше...

У оквиру пројекта „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура –...