Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Август 2014

У Сарајеву је 26. 8. 2014. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне пос...

Поштовани корисници ФБИХПОС мреже перманентних ГНСС станица, федерална влада је 10. 7. 2014. године...