Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Фебруар 2014

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta između Federalne uprave...

U skladu s planiranim aktivnostima CILAP projekta u razdoblju od 10. do14. veljače 2014. godine u Sarajevu je održana radionica na temu „Klasifikacija nekretnina i analiza...

U Zagrebu (Republika Hrvatska) je u okviru priprema za kreiranje projekta IMPULS 19. 2. 2014. godine održan sastanak ravnatelja katastarskih agencija iz regije s...

Obavijest

Poštovani korisnici podataka Federalne uprave za geodetske i imovinsko –pravne poslove, Ovim putem Vas obaviještavamo da zbog nastale situacije i demonstracija koje se...

Ove komponente su sadržavale intenzivne aktivnosti tijekom 2013. godine, koje su provedene kroz radionice, seminare i studijska putovanja u Švedsku. U skladu sa zahtjevima s...

U okviru priprema za početak novog regionalnog projekta, čiji je trenutačni radni naziv IMPULS, u Gavleu, Švedska, održana je radionica u razdoblju od 29. do 31. 1. 2014....

U zgradi Općine Ravno 31. siječnja 2014. godine održana je prezentacija pilot-projekta „Komasacija Popova polja“. Prezentaciji su prisustvovali ravnatelj Federalne...