Новости (архива) - ФГУ

Новости (архива)

Јануар 2014

Hrvatsko geodetsko društvo organizira V. hrvatski kongres o katastru s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Zagrebu, Hotel Antunović, 8.-9. svibnja 2014....

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 9. 1. 2014. godine izvršena je primopredaja satelitskih prijamnika i totalne stanice, koji su...