Најава догађаја - ФГУ

Најава гогађаја

2015

Најава одржавања округлог стола на тему ,,Завршетак послова измјере и успостављања катастра некретнина у ФБиХ,,

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне (ФГУ) послове ће се 5. 3. 2015. године одржати округли сто на тему  ,,Завршетак послова измјере и успостављања катастра некретнина у ФБиХ“, са циљем актуелизовања проблематике започетих послова измјере и  успостављања катастра некретнина те могућности завршетка истих.