Најава догађаја - ФГУ

Најава гогађаја

Фебруар 2016

Najava: Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u sklopu projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Републичке управе  за геодетске и имовинско-правне послове РС-а и представници УНДП-а ће 24. 2. 2016. године, с почетком у 10:00 часова, у згради Уједињених нација у Сарајеву потписати Меморандум о разумијевању у склопу пројекта Развојног програма Уједињених нација ...