Javne nabavke - ФГУ

Javne nabavke

Izmijenjen plan nabavki za 2023. godinu (06.12.2023. godine)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – “Održavanje aplikacije za određivanje transformacije modela (ETRS89-DKS i Aplikacije za uspostavu i održavanje baze geodetskih tačaka”

06.10.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – “Održavanje aplikacije za Registar subjekata IPP-a FBiH i Registar izvora prostornih podataka IPP-a FBiH, Aplikacije Editora metapodataka, Geoportala FGU i IPP FBiH”

06.10.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – “Održavanje aplikacije za određivanje transformacije modela (ETRS89-DKS i Aplikacije za uspostavu i održavanje baze geodetskih tačaka”

18.07.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga za “Dizajniranje i kreiranje vizuelnog identiteta IPP FBiH”

12.05.2023. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga za “Dizajniranje i kreiranje vizuelnog identiteta IPP FBiH”

05.12.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – “Održavanje aplikacije za određivanje transformacije modela (ETRS89-DKS i Aplikacije za uspostavu i održavanje baze geodetskih tačaka”

05.12.2022. godine

Izmijenjen plan nabavke za 2022. godinu (22.11.2022. godine)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zajedničku javnu nabavku usluga - "Uspostava katastra nekretnina - Faza 2"

06.10.2022. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – “Održavanje aplikacije za određivanje transformacije modela (ETRS89-DKS i Aplikacije za uspostavu i održavanje baze geodetskih tačaka”

04.10.2022. godine

Izmijenjen plan nabavke za 2022. godinu (29.06.2022. godine)

Plan nabavke za 2022. godinu

Odluka o poništenju LOT 1 - Održavanje postojećih ESRI softverskih licenci

01.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - Održavanje postojećih ORACLE softverskih licenci

01.06.2022. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Formiranje TTB ŽUS, ŽZH, Ž10

24.05.2022. godine

Dopunjen plan nabavki za 2021. godinu (23.12.2021. godine)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: ODRŽAVANJE SOFTVERA ZA KATASTAR FEDERACIJE BiH

Izmijenjen plan nabavki za 2021. godinu (21.09.2021. godine)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: Izrada digitalnih ortofoto planova Federacije BiH

Izmijenjen plan nabavki za 2021. godinu (28.07.2021. godine)

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: Osiguranje tehnološke platforme za uređivanje, usklađivanje i dijeljenje podataka IPP FBiH

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: Infrastruktura prostornih podataka – Izrada ETL procedura za harmonizaciju prostornih podataka IPP-a FBiH sa INSPIRE direktivom

Izmijenjen plan nabavki za 2021. godinu (11.05.2021. godine)

ODLUKA O PONIŠTENJU LOTOVA 2 i 3 NABAVKE USLUGA

Predmet: Postupak nabavke usluga – „Održavanje aplikacije za Registar subjekata IPP-a FBiH i Registar izvora prostornih podataka IPP-a FBiH, Aplikacije Editora metapodataka, Geoportala FGU i IPP FBiH“

Plan nabavki za 2021. godinu

ODLUKA O PONIŠTENJU OTVORENOG POSTUPKA NABAVKE USLUGA

Predmet: Komasacija dijelova općina (Izrada projekta komasacije za retenziju u općini Odžak)

ODLUKA O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE USLUGA

Predmet: Uspostava katastra nekretnina (Faza I) na području općine Prozor/Rama

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: Uspostava katastra nekretnina (Faza I) na području općine Prozor/Rama

OBAVIJEST O NABAVI

Predmet nabave:

Pregovarački postupak nabavke usluga digitalizacije dijela operata popisnog katastra općine Prozor/Rama

02.04.2020. godine

OBAVIJEST O NABAVI USLUGA

Predmet nabave: Uspostava katastra nekretnina – Faza I na području Grada Mostara i općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Neum, Prozor/Rama, Ravno i Stolac

Broj obavještenja: 399-1-2-3-3-3/20

28.02.2020. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: Odluka o poništenju postupka javne nabavke uspostavljanje katastra nekretnina Faza I

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: IPP izgradnja kapaciteta i edukacije uposlenika subjekata IPP FBiH

ODLUKA O NABAVCI USLUGA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Predmet: Održavanje ORACLE licenci

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: Održavanje ORACLE licenci

16.07.2019. godine

UGOVOR ZA NABAVKU USLUGA

Predmet: Infrastruktura prostornih podataka - Održavanje aplikacije za Registar subjekata IPP-a FBiH i Registar izvora prostornih podataka IPP-a FBiH

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: Održavanje e-Grunt softvera

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: Održavanje ORACLE licenci

10.06.2019. godine

Tender, broj obavijesti: 399-1-2-3-3-3/19

Predmet nabave: Javna nabava usluga za izradu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijelove područja općina: Bosanski Petrovac, Foča-Ustikolina, Grude i Teočak

Tender, broj obavijesti: 399-1-2-2-3-2/19

Predmet nabave: Zajednička nabava za izradu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela područja Grada Bihaća i općina Drvar i Sanski Most

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje e-Grunt softvera

Broj obavještenja: 399-1-2-5-3-5/19

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

11.04.2019. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet: Uspostavljanje katastra nekretnina (Faza I) na području općine Jajce

07.02.2019. godine

ODLUKA O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA

Predmet: Nabavka goriva i maziva

08.01.2019. godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA

Predmet nabavke: Osnovni geodetski radovi

Broj odluke: 01-49-1-1172/18

03.12.2018. godine

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA

Predmet: Nabavka goriva i maziva

13.12.2018. godine

ODLUKA O NASTAVKU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA

Predmet nabave: Osnovni geodetski radovi – GNSS mjerenja na tačkama prostorne referetne mreže

21.09.2018. godine

OBAVIJEST ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Uspostava katastra nekretnina – Faza I

Broj obavještenja: 399-1-2-19-3-19/18

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

30.08.2018. godine

OBAVIJEST ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: “Telekomunikacijske usluge“ za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Broj obavještenja: 399-1-2-18-3-17/18

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

09.08.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje FBiHPOS sustava

Broj obavještenja: 399-1-2-17-3-16/18

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

01.08.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje softvera za katastar Federacije BiH

Broj obavještenja: 399-1-2-16-3-15/18

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

01.08.2018. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Izrade baze podataka katastra nekretnina

Broj obavještenja: 399-1-2-14-3-17/17

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

12.09.2017. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje ORACLE licenci

Broj obavještenja: 399-1-2-13-3-16/17

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

06.09.2017. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Uspostava katastra nekretnina - Faza I

Broj odluke: 399-1-2-12-3-15/17

30.08.2017. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: NABAVKA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA ZA POTREBE MREŽE PERMANENTNIH GNSS STANICA FEDERACIJE BiH – FBIHPOS

Broj odluke: 399-1-2-11-3-13/17

03.08.2017. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Usluga održavanja mreže permanentnih GNSS stanica Federacije Bosne i Hercegovine – FBIHPOS

Broj obavještenja: 399-1-2-10-3-12/17

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

17.07.2017. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave:Održavanje ESRI softvera

Broj obavještenja: 399-1-2-8-3-10/17

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

23.06.2017. godine

Predmet nabave: : Izrada Registra subjekata infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH i izrada Registra izvora prostornih podataka Federacije BiH

Broj obavještenja: 399-7-2-7-3-9/17

23.06.2017. godine

Predmet nabave: : IZRADA DIGITALNIH ORTOFOTO PLANOVA

Broj obavještenja: 399-1-2-3-3-4/17

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

17.03.2017. godine

ODLUKA O ODABIRU NAPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Predmet nabave: Izrade baze podataka katastra nekretnina

Broj: 399-1-2-1/17

10.04.2017. godine

Predmet nabave: : Izrade baze podataka katastra nekretnina

Broj obavještenja: 399-1-2-1/17

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

28.02.2017. godine

Predmet nabave: Nabavka sistema digitalnog arhiva za potrebe Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

21.11.2016 godine

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Predmet nabave: Nabavka kancelarijskog/uredskog materijala

Vrsta predmeta javne nabavke: Roba

Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev

Broj: 01-49-1-1449-14/16

18.10.2016 godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina - RERP

Predmet nabave: Nabavka geodetske opreme Lot 1 i Lot 2

BA-RERP-5188BA-FBiH-G-NCB-16-B.1.3.3 Lot 1 & Lot 2    

03.10.2016 godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje ESRI softvera

Broj obavještenja: 399-1-2-9-3-9/16

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje ORACLE licenci

Broj obavještenja: 399-1-2-10-3-10/16

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Predmet nabavke: Održavanje FME licenci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Vrsta postupka: Izravni sporazum

JAVNI POZIV

Predmet poziva: Certificiranje softvera za izvođenje osnovnih grupa procesa kојi sе izvršаvајu nаd bazom

podataka katastra nekretnina (izrada, održаvаnjе, distribuciја i razmjena, čuvanje, arhivirаnjе i zaštita).

IZMJENE I DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Predmet nabave: IZRADA BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA

(Obavjest o javnoj nabavi broj 399-1-2-1/16)

29.03.2016.godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: IZRADA BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA

Broj obavještenja: 399-1-2-1/16

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina - RERP

Predmet: Konzultantske usluge - Upravljanje izvršenjem ugovora na usklađivanju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige

21.03.2016 godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina - RERP

Predmet nabave: Tehničke usluge usklađivanja podataka o nekretninama između katastra i zemljišnih knjiga - Faza V

BA-RERP-5188BA-FBiH-TS-NCB-16-A2.1.1.5

17.03.2016 godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet: NABAVKA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA ZA POTREBE MREŽE PERMANENTNIH GNSS STANICA FBIHPOS

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina - RERP

Predmet nabave: Usluga vektorizacije i izrade baze podataka katastra nekretnina – Faza 2

BA-RERP-51880BA-FBiH-TS-NCB-16-A.3.2

28.01.2015 godine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Jedinica za implementaciju projekta registracije nekretnina - RERP

Predmet nabave: RENOVIRANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH I KATASTARSKIH UREDA U FBiH

BA-RERP-5188BA-FBiH-W-NCB-14-B1.1.3.2.

15.12.2015 godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje ORACLE licenci

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

05.11.2015 godine

ODLUKA O ODABIRU NAPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Predmet nabave: Održavanje ORACLE licenci

16.12.2015 godine

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA - Održavanje ORACLE licenci

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Održavanje ESRI softvera

Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

05.11.2015 godine

ODLUKA O ODABIRU NAPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Predmet nabave: Održavanje ESRI softvera

26.11.2015 godine

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA - Održavanje ESRI softvera

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA I ISPRAVKA ZA OBAVIJEST O NABAVI

Predmet nabave: Nabavka usluga održavanja mreže permanentnih GNSS stanica Federacije Bosne i Hercegovine – FBIHPOS

Broj obavještenja: 399-1-2-10-3-7/15

Broj ispravke za obavještenje o nabavi: 399-1-2-10-8-13/15

20.07.2015 godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: ODREĐIVANJA PARAMETARA TRANSFORMACIJE KOORDINATA IZ KOORDINATNOG SISTEMA ETRS89 U DRŽAVNI KOORDINATNI SISTEM

Broj obavještenja: 399-1-2-13-3-12/15

16.07.2015 godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave:Izrada projektne dokumentacije za komasaciju dijela općine Ravno

Broj obavještenja: 399-7-2-11-3-10/15

10.07.2015 godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU USLUGA

Predmet nabave: Izrade baze podataka katastra nekretnina

Broj obavještenja: 399-1-2-9-3-6/15

06.07.2015 godine

Plan nabavki za 2015. godinu