IPP FBIH - ФГУ

 

Инфраструктура просторних података може се дефинисати као продукт међусобно повезаних база просторних података, али и као свеобухватни процес стварања претпоставки за управљање просторним подацима.

Опћенито, инфраструктуру просторних података чини скуп темељних технологија, политика и институционалних договора који омогућују доступност просторних података као и приступ истим.

Уз појам инфраструктура просторних података у земљама Европе користи се и појам геоинформацијска инфраструктура (ГИИ). Постоји више схватања и дефиниција о томе шта је то инфраструктура просторних података (ИПП). ИПП осигурава основу за тражење просторних података, њихову процјену и примјену на свим друштвеним разинама: у државној управи, комерцијалном сектору, некомерцијалном сектору и грађанству.

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европске Уније (ЕУ) и Босне и Херцеговине (БиХ) је потписан 2008. године. Један од циљева Споразума јесте пружање смјерница ЕУ држави БиХ кроз партнерства која се тичу реформских приоритета у усклађивању прописа (међу којима је и ИНСПИРЕ директива).

Према Стратегији успоставе и одржавања Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине дефинисани су мисија, визија и циљеви успоставе ИПП ФБиХ, који су приказани испод. Приказани циљеви су основни циљеви, док проведбене циљеве, као и краткорочне, средњорочне и дугорочне циљеве можете пронаћи у Стратегији.

 

Мисија: Дефинирати и изградити законодавни оквир, тијела, алате и све друге претпоставке за успоставу дјелотворне ИПП ФБиХ

Визија: Успостава ИПП ФБиХ створити ће потребне предуслове за ефикасно прикупљање, обраду, стандардизацију и кориштење геоподатака што ће бити показано примјерима имплементације на свим разинама субјеката и корисника.

Основни циљ 1: Успоставити сервис просторних података и организовати Инфраструктуру просторних података Федерације Босне и Херцеговине

Основни циљ 2: Омогућити корисницима ИПП ФБиХ једноставан, брз и ефикасан приступ просторним подацима.

Основни циљ 3: Побољшати основе доброг управљања

Основни циљ 4: Подржати економски развој Федерације Босне и Херцеговине

Основни циљ 5: Пружати основне просторне податке за подржавање потреба корисника и захтјева Европске уније