Јавне службе за тржиште некретнина и Европске интеграције - ФАЗА 2 - ФГУ

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА И ЕУРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - FAZA 2

Јавне службе за тржиште некретнина и Европске интеграције- FAZA 2

Током 2020. године потписан је Додатак Уговору о институционалној сарадњи на имплементацији донаторског пројекта који финансира Влада Краљевине Норвешке. Потписивањем додатка уговору је омогућен наставак реализације пројекта са корисничким партнерским институцијама у Босни и Херцеговини са додатним износом од 4 милиона Норвешких Круна. Предвиђено је да раздобље донаторске подршке и имплементације пројекта овиме буде продужено до 31.12.2021. Очекивани резултати пројекта остају непромијењени, а основни циљ наставка донаторске сарадње је да осигура сигурно чување докумената земљишне администрације и омогући лак приступ истима. Пројекат кроз Компоненту 1 покрива даљњу имплементацију система дигиталне архиве у сједишту Федералне управе те одређеном броју јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ. Укупна вриједност предложеног пројекта који ће се проводити током 2021. године је 370.000,00 КМ за Федерацију Босне и Херцеговине.