ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА И ЕУРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ - ФГУ

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА И ЕУРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА И ЕУРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Опћи циљ Пројекта је био јачање капацитета у Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове Федерације Босне и Херцеговине и Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, ради припреме, похрањивања и ширења географских информација, како би се пружила подршка изградњи капацитета за пријаву некретнина и повећању приступа географским информацијама с циљем да се поштују релевантни захтјеви за европске интеграције наведени у ИНСПИРЕ директиви Европске уније.

Пројекат који се завршава закључно са крајем 2017. године садржао је сљедеће кључне активности:

  • Набавка и инсталирање опреме и софтвера за конверзију аналогних планова и карата у дигитални облик;
  • Развој и инсталирање система радног тока ради подршке конверзији и похрањивању података и докумената, укључујући рјешење за пријаву сродних метаподатака припремљених у складу са међународним стандардима и ИНСПИРЕ директивом Европске уније;
  • Набавка и инсталирање хардвера и софтвера за сигурно похрањивање конвертираних планова и карата, као и за похрањивање ортофото података припремљених финансирањем из ЕУ;
  • Набавка и инсталирање додатног хардвера неопходног за припрему и сигурно похрањивање географских података и података о некретнинама.

Због недостатка потребног буџетског финансирања, садашњи Пројекат који се завршава крајем 2017. године могао је подржати само прву фазу планираних активности за ентитетске геодетске управе у Босни и Херцеговини. Прва фаза се тренутно реализује и очекује се да буде финализирана до краја 12. мјесеца 2017. године.

Препознавши потребу за даље унапређење ИТ система дигиталног архива и његово ширења на више јединица локалне самоуправе, геодетске управе су направиле приједлог новог пројекта финансираног донаторским средствима Краљевине Норвешке. Наставак предметних активности се предлаже кроз провођење друге фазе пројекта "ЈАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА И ЕУРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ", који ће поред активности везаних за ИТ систем дигиталног архива укључити и активности унапређења мреже перманентних станица Федерације БиХ – ФБИХПОС. Систем дигиталне архиве ће у коначници осигурати да се сва документација земљишне администрације архивира дугорочно, заштити и чува, као и да буду доступна када год то требају корисници, интерни, вањски, укључујући и грађанство.