О систему - ФГУ

DIZAJN MREŽE


Mreža permanentnih GNSS stanica u FBiH je dizajnirana tako da zajedno s mrežom permanentnih GNSS stanica na području Republike Srpske pokriva kompletan prostor BiH. Mreža FBiHPOS će autonomno da funkcionira s vlastitim kontrolnim središtem smještenim u Sarajevu

 

Raspored FBiHPOS stanica 

 

 • Na teritoriji FBiH ukupno je 19 permanentnih GNSS stanica.
 • Permanentne GNSS stanice locirane su u urbanom okruženju kako bi se olakšao pristup, operiranje, upravljanje i sigurnost.
 • Da bi mreža postigla nivo autonomnog funkcionisanja, stanice su locirane u blizini državne granice, pod pretpostavkom da će potpuna operativnost mreže omogućiti funkcionisanje i do 20 km izvan mrežnog poligona.
 • Da bi geometrijski oblik bio optimiziran, permanentna mreža je u svoj sastav uključila i 12 stanica iz Republike Srpske i 3 iz susjedne Republike Hrvatske, kao što je to na karti i prikazano.
 • Mrežno kontrolno središte smješteno je u Sarajevu. 

 

OPĆE KARAKTERISTIKE

 

 • Osiguranje servisa baziranog na GNSS mjerenjima za pozicioniranje na teritoriji FBiH u realnom vremenu s različitim nivoima točnosti (RTK i DGPS režim rada) i naknadnoj obradi podataka (PP režim rada).
 • Pozicioniranje će biti vršeno u ETRF2000 koordinatnom sustavu.
 • U cilju realizacije nacionalnog servisa ovaj projekt je uspostavio mrežu od 19 permanentnih referentnih stanica na teritoriji FBiH.

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRIJAMNIKA
Prijamnici Leica GRX 1200 + GNSS

 • 120 channels
 • L1/L2/L5 GPS
 • L1/L2 GLONASS
 • E1/E5a/ E5b/ Alt-BOC - Galileo
 • Compass
 • 4 SBA

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE ANTENA
Antene Leica AR25

 • Design Dorne-Margolin antenna element with 3D choke ring ground plane
 • Signals tracked GPS: L1, L2, L2c, L5
 • GLONASS: L1, L2, L3
 • Galileo: E2-L1-E1, E5a, E5b, E6, AltBOC
 • Compass: B1, B2, B3, L5
 • L-Band (incl. SBAS, OmniSTAR and CDGPS) 

 

KONTROLNO SREDIŠTE – SOFTVER
Leica GNSS Spider

 • Leica GNSS Spider – SpiderNET (računanja u mreži)
 • Leica GNSS QC Software (kontrola kvaliteta i analiza GNSS permanentnih stanica)
 • Spider Business Center (menadžment, praćenje, administracija korisnika, prezentacija i distribucija podataka)

 

PODRUČJA PRIMJENE 

 

 • Projekti premjera svake vrste (inženjerstvo, katastar i slično);
 • Znanstvena i geodinamička istraživanja;
 • Fotogrametrija i lasersko skeniranje;
 • Hidrografija, poljoprivreda i šumarstvo;
 • Službe sigurnosti i spašavanja, promet i telematika;
 • Upravljanje rizicima i zaštita okoliša;
 • Statistika;
 • Upravljanje javnim prometom na raznim razinama;
 • Klimatska istraživanja i prognoza vremena;
 • Suvozemna, vodena i zračna navigacija.

 

Isto tako, postoje i ogromne koristi od mreže permanentnih GNSS stanica, posebno u domenu geodezije i premjera. Neke od njih su sljedeće:

 • Mreža permanentnih GNSS stanica omogućava razvoj geodetskih metoda mjerenja raznih razina točnosti i promovira uporabu suvremene tehnologije. 
 • Mreža značajno poboljšava produktivnost i ubrzava radove u geodeziji i kartografiji.
 • Mreža također ima izraziti ekonomski aspekt. Ona reducira troškove jer definira jedinstveni i homogeni referentni okvir. Stabilizacija velikog broja geodetskih točaka, povezivanje s postojećim geodetskim mrežama i testiranje stabilnosti geodetskih belega više nisu potrebni.
 • Mreža ima i određenu socijalnu dimenziju jer pomaže u obrazovanju, obuci, razmjeni stručnjaka i formiranju različitih radnih skupina i asocijacija.

 

Uspostava mreže permanentnih GNSS stanica osim toga proširuje razvoj znanosti kroz:

 •  uporabu jedinstvenog međunarodnog referentnog sustava,
 • definiranje preciznih satelitskih orbita,
 • uvođenje zajedničkih standarda u geodeziji, geodinamici i astronomiji.