Уред директора - ФГУ

Уред директора

Ured direktora

Direktor zastupa i predstavlja Upravu, naročito vršeći slijedeće poslove: organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Uprave, donosi propise, interne opće akte i pojedinačne akte za koje je zakonom i podzakonskim propisima ovlašten i u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom u Upravi.