Новости - ФГУ

Новости

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) u...

Dana 12.06.2024. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana je radionica na temu "Unos i ažuriranje...

Evropska strategija podataka najavila je razvoj zajedničkog evropskog podatkovnog prostora za Zeleni plan, kako bi se iskoristio veliki potencijal...

U okviru švedskog donatorskog projekta DELEF (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine) održana je...

Sukladno planiranim aktivnostima unutar Švedskog donatorskog projekta DELEF (Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne...

Dana 28.05.2024. godine održana je 14. konferencija “Dani infrastruktura prostornih podataka” u organizaciji Državne geodetske uprave...