Новости - ФГУ

Новости

Predstavnici Federalne geodetske uprave, gosp. Željko Obradović, direktor i pomoćnici direktora mr. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, posjetili su 21. januara 2021....

Dana 19. januara 2022. godine Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) posjetila je grupa studenata Odsjeka za Geodeziju i Geoinformatiku zajedno sa...

Ravnatelj Federalne geodetske uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnici ravnatelja gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić posjetili su 20. siječnja 2022. godine...