Uposleni u katastrima - FGU

Uposleni u katastrima

Podaci o uposlenicima u katastrima FBiH

Molimo vas, da sve eventualne promjene u podacima o uposlenicima u katastrima dostavite na sljedeće email adrese:

valentino.vlasic@fgu.com.ba