Sektor za izmjeru, kartografiju i komasaciju - FGU

Sektor za izmjeru, kartografiju i komasaciju

Sektor za izmjeru, kartografiju i komasaciju vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • priprema prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti osnovnih geodetskih radova, izmjere, komasacije zemljišta, kartografiranja teritorije Federacije,
 • priprema nacrte srednjoročnih i godišnjih programa rada,
 • priprema analize, izvješća, stručne naputke, mišljenja i objašnjenja propisa iz nadležnosti Sektora,
 • razmatra prijedloge o potrebi izmjere, kartografiranja teritorije Federacije i komasacije zemljišta,
 • daje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera i priprema informacije za Vladu Federacije iz oblasti za koje je Sektor nadležan,
 • obavlja geodetsko-kartografske radove;
 • vrši nadzor i prijem radova izmjere zemljišta, katastarskog klasiranja, bonitiranja i procjene zemljišta, komasacije zemljišta i kartografiranja teritorije Federacije,
 • vrši inspekcijski nadzor nad poslovima izmjere, komasacija, osnovnih i drugih geodetskih radova,
 • prati i proučava zakone i druge propise koji se odnose na osnovne geodetske radove, izmjeru, kartografiranje teritorije Federacije i komasaciju zemljišta, te daje mišljenja na prednacrte i nacrte zakonskih i drugih propisa koji su u vezi sa nadležnostima Uprave,
 • priprema ugovore o zajedničkom financiranju i izvođenju radova izmjere, izmjeri za posebne potrebe ukoliko se ta premjeravanja proširuju na zahtjev Uprave, kartografiranja teritorija Federacije, katastarskog klasiranja, bonitiranja i procjene zemljišta, komasacije zemljišta, te kontrolira i ovjerava situacije za izvršene radove,
 • surađuje u izradi propisa iz oblasti ostalih Sektora,
 • prati oblast geodezije u znanstvenom i stručnom smislu, te unapređuje geodetsku djelatnost, uvođenjem suvremenih metoda rada,
 • vrši obradu, sređivanje evidentiranje, održavanje i zaštitu planova i karata i drugih elaborata iz oblasti identifikacije i obilježavanja crte razgraničenja,i
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Uprave koje odredi direktor.