Završna radionica SPATIAL REGION Projekta - FGU

Novosti pregled

Završna radionica SPATIAL REGION Projekta

13.03.2019 13:40

Završna radionica SPATIAL REGION projekta na temu „Buduća suradnja i strateško planiranje“ je održana 12. i 13. ožujka 2019. godine u Podgorici, Crna Gora. Radionicu su vodili eksperti nizozemske agencije za registraciju nekretnina i kartografiju- Kadaster, gđa. Paula Dijkstra, gosp. Dorus Kruse, gosp. Haico van der Vegt i gosp. Sanne Hekmen, a u ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovali su ravnatelj gosp. Željko Obradović, koordinator SPATIAL REGION projekta za Federaciju BiH gosp. Nikola Cvjetković i stručni savjetnik za katastar gosp. Tomislav Tomić.

Projekt je vođen od strane nizozemske agencije za registraciju nekretnina i kartografiju- Kadaster uz aktivnu suradnju katastarskih i kartografskih agencija regije zapadnog Balkana, a fokusiran je na razvoj infrastrukture prostornih podataka, adresnog registra, masovne procjene nekretnina, institucionalnog jačanja, izgradnji kapaciteta kao i drugim aktivnostima od značaja za sektor zemljišne administracije.

Na završnoj radionici su predstavljeni dosadašnji rezultati projekta s naglaskom na bilateralnu i regionalnu suradnju, s ciljem ostvarivanja jače suradnje sa svim agencijama iz regije. Predstavnici agencija su prezentirali koristi i rezultate projekta i svoje vlastite pristupe strateškom planiranju. Razmjena iskustava institucija iz regije, a posebno metode strateškog planiranja prezentirane od strane predstavnika Kadastera omogućava unapređenje samog procesa strateškog planiranja.

Radionica je pokazala da sve agencije iz regije imaju jasne ali i dosta slične ciljeve u pogledu razvoja na polju infrastrukture prostornih podataka što će zasigurno rezultirati nastavkom suradnje sa nizozemskim Kadasterom.

Natrag