Završena kampanja mjerenja relativne gravimetrije - FGU

Novosti pregled

Završena kampanja mjerenja relativne gravimetrije

27.10.2014 15:53

U okviru CILAP projekta Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini, a u suradnji s Lantmäterietom (švedska državna uprava za kartografiju, katastar i upis prava) i Republičkim geodetskim zavodom Republike Srbije, uspješno je završena kampanja mjerenja apsolutne i relativne gravitacije u BiH.
Ovaj projekt ima za cilj realizaciju gravimetrijskog referentnog sustava BiH. Gravimetrijski referentni sustav definira se u cilju uspostavljanja homogenog gravimetrijskog premjera na velikim teritorijima, realizacijom usvojenih standarda pri određivanju vrijednosti ubrzanja Zemljine teže na određenom broju odabranih točaka. Osnovna namjena uspostavljanja i realizacije gravimetrijskih referentnih sustava za potrebe geodezije je određivanje fizički definiranih sustava visina i određivanje geoida.
Mjerenje apsolutne gravitacije određeno je na četiri točke (dvije u FBiH i dvije u RS), koje je obavio Lantmäteriet od 29. rujna do 21. listopada 2013. godine. Vrijednost gravitacije utvrđena je pomoću švedskog apsolutnog gravimetra Micro-g Lacoste FG5 # 233, a gravitacijski gradijent je praćen pomoću švedskog relativnog gravimetra Scintrex CG-5 # 740. Obrada je urađena u Lantmäterietu u g Absolute Gravity Processing softveru, verziji 9.
Mjerenje relativne gravitacije, u skladu s potpisanim ugovorom, uradio je Republički geodetski zavod iz Beograda (RGZ) u suradnji s predstavnicima Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (RGU) i CILAP projekta u razdoblju od 1. rujna do 24. listopada 2014. godine.
Projekt osnovne gravimetrijske mreže BiH uradio je prof. dr. Miroslav Starčević, dipl. inž. geofizike.
Vrijednost gravitacije osnovne gravimetrijske mreže BiH utvrđena je pomoću relativnog gravimetra SCINTREX CG-5 na 60 točaka (trideset u FBiH i trideset u RS) koje zatvaraju ukupno 45 poligona oblika trokuta (2), četverokuta (40) i petokuta (3). Izvršena su gravimetrijska mjerenja na povezivanju osnovne gravimetrijske mreže BiH s točkama s apsolutnim ubrzanjem (ukupan broj raspona iznosi 12) i gravimetrijska mjerenja na bazi za kalibraciju gravimetra. Urađena je preliminarna obrada rezultata mjerenja, dok će konačne rezultate mjerenja RGZ u suradnji s Lantmäterietom dostaviti do kraja godine. Nakon uspostavljanja osnovne gravimetrijske mreže FGU planira nastavak radova na uspostavljanju regionalnog gravimetrijskog premjera.

Natrag