Usvojene dopune propisa u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH - FGU

Novosti pregled

Usvojene dopune propisa u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH

28.07.2022 19:20

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine su na sjednicama održanim 26. i 28.07.2022. godine podržali prijedloge za dopunu Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o izmjeri i katastru zemljišta i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH koje su prethodno zajednički pripremile Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove te Federalno ministarstvo pravde a podržala Vlada Federacije BiH.

Ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović je na sjednicama predstavio prijedlog Dopune zakona te naglasio da su iste predložene u cilju unapređenja sustava registracije nekretnina na području Federacije BiH gdje se od 2013. godine sistematski pristupilo modernizaciji sustava i usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige kroz provođenje Projekta registracije nekretnina podržanog kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Provođenje projektnih aktivnosti rezultiralo je sa 57,9% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novoj katastarskoj izmjeri pri čemu treba imati u vidu da je projekt fokusiran na urbana područja.

U sklopu projektnih aktivnosti je tijekom 2022. godine izrađena Studija izvodljivosti nove sustavne i softverske arhitekture informacijskog sustava zemljišne knjige i katastra u Federaciji BiH gdje su uz sve ostalo prepoznate prepreke i slabosti koje za razvoj sustava predstavlja postojeći pravni okvir. Kao poseban rizik detektirana je mogućnost disharmonizacije podataka u čije je usklađivanje uloženo dosta napora i sredstava, i to upravo zbog sustava dvojne registracije i nedovoljno definiranih procedura vezanih za obvezu usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige.

Kako građani i poslovna zajednica ne bi trpili zbog složenosti administrativnih i zakonodavnih procedura, cijenjeno je produktivnim i svrsishodnim kroz predložene dopune važećih Zakona o izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o izmjeri i katastru zemljišta i Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH pokušati osigurati zakonske pretpostavke za povećanje stupnja integracije u procesu održavanja podataka katastra i zemljišne knjige, sa težištem na ona područja i nekretnine koje su prošle proces usuglašavanja.

Natrag