Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH - FGU

Novosti pregled

Usvojena Uredba o infrastrukturi prostornih podataka FBiH

22.10.2014 11:02

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 8. 10. 2014. godine, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donijela Uredbu o infrastrukturi prostornih podataka FBiH. Ovom se uredbom uređuju osnivanje i održavanje infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, njezin sadržaj, metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnost tijela IPP FBiH.
Trenutačna situacija u Federaciji BiH je takva da mnoge institucije, svih razina vlasti u Federaciji BiH, raspolažu prostornim podacima u analognom i digitalnom obliku. Međutim, navedeni podaci nisu standardizirani i interoperabilni, zbog čega se najčešće koriste samo unutar institucije koja je vlasnik podataka, bez mogućnosti, ili uz otežanu mogućnost, njihova korištenja od strane drugih institucija. Čest je slučaj da dvije ili više institucija posjeduju skupove prostornih podataka iste tematske oblasti, koji su često različitog stanja i ažurnosti, zbog čega su korisnici prostornih podataka zbunjeni i ne znaju koji su podaci validni i koje podatke trebaju koristiti pri realizaciji projekata iz njihove nadležnosti.
Navedeni razlozi su potaknuli Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao instituciju osnovanu radi izvršavanja geodetskih, kartografskih i katastarskih poslova na teritoriju Federacije BiH, koja raspolaže najvećom količinom prostornih podataka različitih tematskih oblasti, da pokrene aktivnosti na uspostavi IPP-a Federacije BiH, koji će biti osnovan po ovoj uredbi.
Navedeni podaci će obuhvaćati prostorne podatke svih tijela i organizacija federalne i kantonalne uprave, lokalne samouprave, javnih poduzeća i svih drugih subjekata koji upravljaju prostornim podacima ili ih koriste. IPP Federacije BiH će biti implementiran u skladu s direktivom Europske unije „Infrastructure for Spatial Information in the European Community – INSPIRE“.

Natrag