Usvojena Odluka o naknadama za korištenje podataka izmjere i katastra i Odluka o naknadama za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra - FGU

Novosti pregled

Usvojena Odluka o naknadama za korištenje podataka izmjere i katastra i Odluka o naknadama za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra

25.04.2022 17:21

Na redovitoj sjednici Vlade Federacije BiH održane 14.04.2022 godine, usvojena je Odluka o naknadama za korištenje podataka izmjere i katastra i Odluka o naknadama za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra.

Naknada za korištenje podataka izmjere i katastra plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za korištenje podataka izmjere i katastra koja se nalazi u privitku Odluke i čini njen sastavni dio. Naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra plaća se u visini određenoj Tarifom naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra koja se nalazi u privitku Odluke i čini njen sastavni dio.

Odluke su objavljenje u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 30/22, 20.04.2022. godine, a iste stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Natrag