Uspostava Adresnog registra i prijava prebivališta građana - FGU

Novosti pregled

Uspostava Adresnog registra i prijava prebivališta građana

11.06.2018 10:12

Radni sastanak sa ciljem definiranja modaliteta suradnje i razmjene podataka Adresnog registra Federacije BiH održan je 7. lipnja 2018. godine u Banja Luci. Sastanku su nazočili predstavnici Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta. Tema sastanka je bila i korištenje podataka registra građana koji vodi IDDEEA u IT sustavu za održavanje katastarskih podataka.

U skladu sa ranijim dogovorima i zajedničkim nastojanjima da se pitanje dijeljenja podataka Adresnog registra uredi na jedinstven način, te kao rezultat suradnje na kojoj se intenzivno radilo s obje strane, potpisan je i Ugovor o suradnji koji definira temelje suradnje između općine Tešanj i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na području dijeljenja podataka Adresnog registra, čime su stvoreni formalni zakonski preduvjeti za razgovore o distribuciji podataka sa drugim institucijama.

Dogovoreno je poduzimanje koraka na definiranju opsega i detalja ugovora između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i IDDEEA-e, čime će se stvoriti temelj za preuzimanje podataka, nakon čega će uslijediti pristupi izradi odgovarajućih e-servisa.

Natrag