UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog razvoja - FGU

Novosti pregled

UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog razvoja

24.03.2022 12:24

U sklopu CILAP projekta, komponente 1, održana je radionica u Banjoj Luci u periodu 21-23.03.2022.godine. Tema radionice bila je “UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog razvoja” uz prateće vježbe, raspravu i zapažanja stručnjaka iz Švedske odnosno Lantmäterieta.

Radionicu su vodili gosp. Patrik Blom i gđa. Mia Sjö ispred Lantmäterieta a istoj su prisustovali predstavnici – Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS. U okviru radionice radne skupine iz entitetske uprave, predstavile su nadležnosti svojih uprava na temelju kojih su se razradili korisnici i zainteresirane strane te ciljeve Agende 2030 čijem ispunjavanju uprave mogu pridonijeti.

Natrag