SEMINAR ZA PROJEKT MENADŽERE OSME FAZE PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA FBiH - FGU

Novosti pregled

SEMINAR ZA PROJEKT MENADŽERE OSME FAZE PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA FBiH

23.02.2018 10:19

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provodi aktivnosti vezane za implementaciju osme faze projekta usuglašavanja podataka između katastra i zemljišne knjige na dijelu područja općina/gradova Čapljina, Ravno, Goražde, Gračanica, Srebrenik, Gradačac, Kalesija, Stari Grad Sarajevo, Vogošća, Ilijaš, Posušje, Domaljevac Šamac, Odžak, Tomislavgrad, Lukavac, Tešanj, Usora, Maglaj, Živinice i Zenica.

Nakon provedenog tenderskog postupka, 12. veljače 2018. godine su zaključeni ugovori sa odabranim ponuđačima glede izvođenja radova na usuglašavanju podataka katastra i zemljišne knjige za Lot 1 i Lot 2, dok je tenderski postupak za Lot 3 ponovljen.

Proveden je i postupak odabira kandidata- projekt menadžera, koji će kao individualni konsultanti ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove biti angažirani na praćenju realizacije osme faze Projekta registracije nekretnina FBiH.

Tako je 20. veljače 2018. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održan sastanak te je izvršeno potpisivanje ugovora o njihovom angažmanu, a održan je i seminar sa stručnom edukacijom o projektnim procedurama usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige i drugim tehničkim pitanjima.

Natrag