Seminar o adresnom registru - FGU

Novosti pregled

Seminar o adresnom registru

03.04.2014 15:59

U organizaciji CILAP projekta, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine (FGU FBiH), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RUGIPP) i Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u Banjaluci je 2. 4. 2014. godine održan Seminar o adresnom registru.

Skup su otvorili gosp. Pelle Persson, savjetnik u Veleposlanstvu Švedske zadužen za međunarodnu razvojnu suradnju, gosp. Miloš Komljenović, vršitelj dužnosti ravnatelja RUGIPP-a, gosp. Željko Obradović, ravnatelj FGU FBiH, gosp. Siniša Macan, ravnatelj IDDEEA-e, i gđa Anđa Zimić, ravnateljica CILAP projekta.

U potpunosti je ispunjen cilj seminara vezan za upoznavanje IDDEEA-e i drugih interesnih skupina (statistika, MUP, kantoni, gradovi, općine) s tekućim procesom izgradnje adresnog registra, kao i sa značajem i potrebom za budućom suradnjom IDDEEA-e, lokalnih samouprava i geodetskih uprava. Krajnji cilj CILAP projekta, FGU FBiH i RUGIPP je uvođenje jedinstvenog sustava za vođenje adresnog registra u okviru općinskih uprava, što će omogućiti uređenje ove oblasti i rješavanje mnogih problema vezanih za rad kako općinskih uprava tako i IDDEEA-e. Adresni registar povezan s podatcima geodetskih uprava bit će osnova za izdavanje korektnih identifikacijskih dokumenta i registraciju građana, rješavanje komunalnih problema, izdavanje raznih dozvola, statističke potrebe itd. U okviru prezentacija stručnjaka iz Švedske prikazani su primjena i korist od središnjeg adresnog registra u Švedskoj.

Veliku pozornost prisutnih privukla je prezentacija pilot-projekta provedenog u općini Čitluk. Tijekom provedbe pilot-projekta razvijena je zakonska regulativa, urađena suvremena aplikacija za uspostavu i vođenje sustava adresnog registra sa središnjom bazom podataka u FGU FBiH i započeta je njezina primjena u općini Čitluk. Razvijena aplikacija i iskustva prikupljena tijekom realizacije pilot-projekta implementirat će se u idućem razdoblju i u drugim općinama FBiH, a planirano je i prilagođavanje zakonskoj regulativi i propisima RS.

Osim predstavnika organizatora, seminaru su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, poreznih uprava FBiH, RS i Brčko Distrikta BiH, zavoda za statistiku FBiH i RS, MUP-a RS, kantonalnih MUP-ova, Saveza općina i gradova RS, kao i mnogih lokalnih samouprava iz FBiH i RS.

Natrag