SASTANAK U GRADSKOJ UPRAVI GRADA MOSTARA - FGU

Novosti pregled

SASTANAK U GRADSKOJ UPRAVI GRADA MOSTARA

28.05.2021 17:54

Sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović sa suradnicima, gradonačelnik Grada Mostara dr.sc. Mario Kordić, glavna savjetnica Grada Mostara gđa Radmila Komadina i gosp. Bajro Avdić predsjednik Općinskog suda u Mostaru, je održan 28.5.2021. godine u prostorijama Gradske Vijećnice Grada Mostara.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije grada Mostara i projektima koji se realiziraju na teritoriji grada. Jedna od prioritetnih aktivnosti je nastavak izlaganja podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu uporabu.

Bilo je govora i o projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina te digitalnom arhivu. Ravnatelj Obradović je zajedno sa suradnicima posjetio i zemljišnoknjižni ured grada Mostara gdje se razgovaralo o usuglašavanju podataka zemljišne knjige i katastra koje se provodi kroz Projekt registracije nekretnina- dodatno financiranje.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag