SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE NEUM - FGU

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE NEUM

11.02.2023 18:53

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Županijske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i predstavnika općine Neum je održan u prostorijama Županijske uprave 10.2.2023. godine. Na sastanku su sudjelovali ravnatelj Federalne uprave gosp. Željko Obradović sa pomoćnicima, gospodinom Seadom Hadžićem i Goranom Brkićem, načelnik općine Neum gosp. Dragan Jurković sa suradnicima te ravnatelj Županijske uprave gosp. Ivan Lesko.

Tema sastanka je bila analiza trenutnih aktivnosti sektora zemljišne administracije u općini Neum kao i projekcija realizacije novih projekata i aktivnosti na tom području. Uspješno je završen projekt adresnog registra a završena je i harmonizacija katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka za gradsko područje. Nastavak izlaganja za određene katastarske općine (Čarići, Donje Hrasno I, Donje Hrasno II, Gornje Hrasno, Gradac I) je izraženo kao prioritet a dogovorene su pripreme za izlaganje katastarske općine Gradac I kako bi se proces dovršio do kraja tekuće godine. Po završetku izlaganja katastarske općine Gradac I prišlo bi se izlaganju preostalih katastarskih općina.

Izražena je i potreba uspostave katastra komunalnih uređaja za gradsko područje općine Neum. Izrada Programa uspostave katastra komunalnih uređaja i određene tehničke pripreme biti će odrađene do kraja tekuće godine a naredne godine bi se trebalo prići samoj uspostavi katastra komunalnih uređaja.

Razgovaralo se i o drugim aktivnostima a realizacija svih projekata i aktivnosti će zavisiti od općinskih kapaciteta i koordinacije između dvaju uprava i općine Neum.

Natrag