SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KUPRESA - FGU

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KUPRESA

16.02.2023 09:24

Zajednički sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Kupres je održan dana 16.2.2023. godine u prostorijama općine Kupres. Na sastanku su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović, pomoćnik ravnatelja gosp. Sead Hadžić i načelnik općine gosp. Zdravko Mioč sa suradnicima.

Tema razgovora je bila izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja, a sve a ciljem uspostave katastra nekretnina i zemljišne knjige u konačnici. Trenutno se izlaganje vrši u katastarskim općinama Zlosela i Osmanlije a istaknuta je potreba nastavka projekta i na katastarske općine Kupres (grad), Gornji Malovan i Donji Malovan.

Ovaj sastanak je poslužio kao nastavak uspješne suradnje i razgovora a istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom i kvalitetom realizacije projekta.

Natrag