SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP AUTOCESTE TE PREDSTAVNICIMA OPĆINA GORAŽDE I KONJIC - FGU

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA JP AUTOCESTE TE PREDSTAVNICIMA OPĆINA GORAŽDE I KONJIC

25.10.2022 22:41

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je održan zajednički sastanak na kojemu su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović sa suradnicima, ravnatelj JP Autoceste FBiH gosp. Elmedin Voloder sa suradnicima, gradonačelnik grada Goražda gosp. Ernest Imamović sa suradnicima te predstavnici općine Konjic.

Tema sastanka je bila rješavanje pitanja izvlaštenja u općinama Konjic i Goražde a tiče se autoceste na koridoru Vc te brze ceste Sarajevo- Goražde. Naime, u pripremi ovih projekata su se kao korisnici izvlaštenja, JP Autoceste FBiH i općine, susreli sa pitanjem rješavanja izvlaštenja. Navedeno je posebno naglašeno u općini Konjic u dijelu katastarske općine Bijela kroz čiji se teritorij planira izgradnja pristupnog puta prema autocesti na koridoru Vc.

Analiziralo se i trenutno stanje katastarske i zemljišniknjižne dokumentacije a date su i konkretne upute svim sudionicima projekata po pitanju rješavanja izvlaštenja.

Natrag