SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA - FGU

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

14.12.2021 14:03

Sastanak na kojem su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović sa suradnicima i gradonačelnik Širokog Brijega gosp. Miro Kraljević sa suradnicima je održan 14.12.2021. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije grada Širokog Brijega. Razgovaralo se o rezultatima procesa usuglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige u Širokom Brijegu kao i zahtjevu općine Široki Brijeg za nastavak usuglašavanja za dodatni broj katastarskih općina. Dogovorena je dinamika uspostave projekta Katastra komunalnih uređaja a bilo je govora i o projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina i digitalnog arhiva.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag