SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA MOSTARA - FGU

Novosti pregled

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA MOSTARA

20.08.2022 22:04

U prostorijama Gradske uprave Grada Mostara održan je sastanak ravnatelja Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željka Obradovića i gradonačelnika Grada gosp. Marija Kordića. Na sastanku su sudjelovali i predstavnici Županijske uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, predstavnici gradskih službi za katastarske i imovinsko-pravne poslove, urbanizam, pravobraniteljtvo kao i predstavnici izvođača radova projekta usuglašavnja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka. Ovo je bio redoviti sastanak u cilju praćenja realizacije projekata sektora zemljišne administracije na području Grada Mostara.

Poseban naglasak je bio na realizaciji projekta usuglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru projekta Registracija nekretnina a koji se odnosi gradsko područje. Ove aktivnosti se odvijaju sukladno planu i od velike je važnosti da su stanovnici Grada Mostara upoznati sa ovim aktivnostima. U prvoj fazi projekta se sređuju katastarski podaci a potom slijedi faza uspostave nove zemljišne knjige za gradsko područje. U tijeku su i određene aktivnosti na izlaganju podataka izmjere i katastarskog klasiranja a stvorile su se i pretpostavke za intezivinji pristup uspostavi adresnog registra. Završene su natječajne procedure za prvu fazu izrade katastra komunalnih uređaja a instalirana je i softverska aplikacija za uspostavu digitalnog arhiva.

Zahvaljujući uspostavi Gradskog vijeća Grada Mostara stvoreni su uvjeti za otpočinjanje i realizaciju ovih važnih projekata iz domena sektora zenmljišne administracije u Gradu Mostaru a čija realizacija je od velike važnosti kako za stanovnike tako i za ukupno gospodarstvo grada Mostara.

Natrag