Sastanak s načelnikom i predstavnicima Općine Odžak - FGU

Novosti pregled

Sastanak s načelnikom i predstavnicima Općine Odžak

16.03.2017 08:18

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je u srijedu, 15. 3. 2017. godine, održan sastanak predstavnika Uprave i direktora gosp. Željka Obradovića s načelnikom Općine Odžak gosp. Jakovom Ivankovićem i njegovim suradnicima.

Teme razgovora su bile implementacija trenutačnih te priprema novih projekata iz sektora zemljišne administracije općine Odžak.

Dosadašnji projekt dovršetka komasacije zemljišta je finaliziran, a ovom prigodom se razgovaralo o nastavku komasacije na, za ovu općinu, interesantnim područjima. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je upoznao načelnika Ivankovića i njegove suradnike sa zaključkom Vlade Federacije BiH koji se tiče izrade studije – projekta o komasaciji u Federaciji BiH, što će vjerojatno biti temelj za nova i veća ulaganja u poljoprivredni sektor Federacije BiH i općine Odžak.

Dogovorene su i aktivnosti na izradi Adresnog registra u općini Odžak te pripremne aktivnosti i obveze na usuglašavanju podataka katastra i zemljišne knjige za određene katastarske općine u okviru projekta „Registracija nekretnina“.

Natrag