SASTANAK PREDSTAVNIKA FEDERALNE GEODETSKE UPRAVE I OPĆINE GORNJI VAKUF/USKOPLJE - FGU

Novosti pregled

SASTANAK PREDSTAVNIKA FEDERALNE GEODETSKE UPRAVE I OPĆINE GORNJI VAKUF/USKOPLJE

07.02.2023 15:11

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Gornji Vakuf/Uskoplje je održan u prostorijama Uprave 7.2.2023. godine. Na sastanku su sudjelovali ravnatelj Uprave gosp. Željko Obradović i pomoćnik ravnatelja gosp. Sead Hadžić, te načelnik općine gosp. Sead Čaušević sa suradnicima.

Tema sastanka je bila realizacija dosadašnjih projekata sektora zemljišne administracije u općini Gornji Vakuf/Uskoplje kao i plan aktivnosti u tekućoj godini. Najvažniji projekt koji realizira Uprava u suradnji sa općinom je izlaganje podataka izmjere i katastarskog klasiranja.

Natrag